انجام نمونه برداری و سنجش آلاینده های زیست محیطی در محله های مرکزی تهران

شهردار منطقه 11 از انجام نمونه برداری و سنجش آلاینده های زیست محیطی خودروها و نیز آب و فاضلاب توسط اداره محیط زیست این منطقه در محله های مرکزی شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایسکانیوز، نصراله آبادیان در این باره گفت: از سوی اداره محیط زیست نمونه برداری و سنجش آلاینده های زیست محیطی شامل آنالیز گازهای خروجی از دیگ های گرمایشی ،گازها و ذرات معلق محیطی، شدت صوت زیست محیطی، گازهای خروجی از اگزوز خودروها و آنالیز فیزیکی شیمیایی و میکروبی آب و فاضلاب در 2 روز در هفته گذشته انجام شد و این نمونه ها بارعایت کامل اصول نمونه برداری و انتقال به آزمایشگاه معتمد منتقل و بلافاصله مورد آنالیز قرار گرفتند.

آبادیان افزود: در ارتباط با آلودگی هوا معمولاً 7 آلاینده مهم و پارامترییرا مد نظر قرار می دهیم و به عنوان آلاینده اصلی اندازه گیری می کنیم. زیرا وجودشان بیش از حد استاندارد دلیل بر وجود آلودگی است. این آلاینده ها شامل مونوکسید کربن (CO) ، اکسیدهای نیتروژن(NOx) ، اکسیدهای گوگرد (SOx) ، ذرات معلق کمتر از 10میکرون (pm10) ، اوزن (O3) و سرب هستند.

وی همچنین با بیان این که صدا به عنوان یکی از آلاینده های محیط زیست است که باید همواره در دستورکار سازمان های مسئول قرارگیرد؛ ادامه داد: کنترل صدا می تواند در تامین و ارتقاء آسایش و سلامت ساکنان و شاغلان در شهرها موثر باشد. صدا به صورت امواج مکانیکی می تواند بر کل بدن از جمله دستگاه شنوایی تاثیر سوء داشته باشد.

به گفته شهردار منطقه 11 ، شدت آلودگی آب یا فاضلاب که عبارتست از مقدار مواد آلی و صنعتی قابل تجزیه و اکسید شدن در حجم ضعیفی از آب یا فاضلاب، از عوامل مهم آلایندگی است که هر ساله مورد توجه و بررسی قرار می گیرد، هر چه این مواد اکسید شدنی بیشتر باشد شدت آلودگی بیشتر است. اندازه گیری پارامترهای pH , EC , TDS , DO و شوری و دما- اندازه گیری TSS ، رنگ ، کلرور ، دترجنت ، فسفات ، سولفات ، نیتریت ، نیترات و آمونیاک -اندازه گیری پارامترهای BOD , COD و کدورت -اندازه گیری پارامترهای سختی کل ، کلسیم و منیزیم- اندازه گیری فلزات سنگین- و آزمایشات میکروبی از جمله مواردی است که در نمونه برداری از چاه های آب خام ، پساب و آب آشامیدنی سطح منطقه مورد آزمایش قرار گرفت .

آبادیان گفت: هدف از این آزمایشات بررسی میزان انطباق آلاینده های حاصل از فعالیت های شهرداری منطقه11 با حدود مجاز استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست است و در راستای الزامات سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس نتایج به دست آمده برای آلاینده های خارج از حد استاندارد ، راهکارهای مدیریتی در سطح منطقه تدوین و اجرا می شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 989369