سلول های سرطانی می توانند راه خود را از میان بافت‌های بدن با هول دادن پیدا کنند

مطالعات انجام شده در دانشگاه UCL نشان داد سلول های سرطان سینه بیش از 200 برابر شدیدتر از سلول های سالم به دیواره رگ های خونی ضربه می زنند.

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، استفاده از تجهیزات جدیدی که ویژگی های دیواره رگ های خونی را تقلید می نمایند به محققان کمک نمود تا بتوانند خصوصیات فیزیکی در مهاجرت سلول های سرطانی و ارتباط سلول های عصبی با این فرآیند را بررسی نمایند. این مطالعات حاکی از آن است که سلول های سرطانی سیگنال های مکانیکی را ایجاد می کنند که می تواند پاسخی برای چگونگی ارتباط مولکول های سطح سلول ها و ایجاد مسیرهای سلولی پس از آن با یکدیگر باشند. در این مطالعه از سلول های سالم و سلول های سرطانی استفاده شده است و هر دو این سلول ها دارای گیرنده هایی در سطح سلول می باشند اما سلول های سرطانی گیرنده های بیشتری را از سلول های سالم و طبیعی ایجاد می نماید. بنابراین سلول های سرطانی می توانند ارتباط بیشتری با رگ های خونی و شبکه پیوسته آن به وجود آورند در نتیجه تعداد بیشتری سلول سرطانی به نسبت سلول های سالم در این رگ ها قرار می گیرند. زمانی که از تعداد گیرنده های بیشتری در سطح یک سلول استفاده گردد، باعث می شود این سلول بتواند ارتباط موثرتری را با محیط اطراف خود داشته باشد. مثلا سلول های سرطانی با داشتن این گیرنده ها در سطح خود می توانند ضربات شدیدتری را به رگ های خونی وارد آورند. در نتیجه این ضربات رگ های خونی نیز به بافت و اندام های اطراف خود فشار می آورند. این فشار می تواند 200 برابر قوی تر از سایر نیروها در رگ های باریک خونی و مویرگ ها باشد. تا به حال اهمیت این نیروهای مکانیکی در مهاجرت سلول های سرطانی یافت نشده بود اما مطالعه حاضر نشان داده است اعمال نیروی بیشتر به رگ های خونی به سهولت در مهاجرت سلول های سرطانی کمک می کند. گیرنده ای که در این مطالعه از آن استفاده شد یک نانوسنسور بوده است که در مرکز نانوتکنولوژی دانشگاه UCL لندن طراحی شده بود. با استفاده از آن می توان ارتباط سلول های مختلف در بدن را بررسی نمود و این روش را جایگزین PCR برای بررسی تاثیرات سلول های سرطانی بر رسپتورها نمود. علاوه بر این محققان در مطالعاتی نشان داده اند با استفاده از همین گیرنده ها، سلول های سرطانی می توانند یکدیگر را شناسایی نموده و با یک ساختار یکسان به رشد خود ادامه دهند. این سلول های سرطانی می توانند به حالت خوشه ای در بیایند. حتی زمانی که دو خوشه به یکدیگر برخورد می کنند این سلول ها به یکدیگر فشار می آورند در نتیجه باعث افزایش بروز خصلت های سرطانی می شوند.

این مطالعه می تواند مسیر جدیدی را برای جلوگیری از پخش شدن سرطان در اختیار محققان قرار دهد و با کنترل نمودن این فرآیند می توان به عدم پیشرفت سرطان کمک نمود.

انتهای پیام/

کد خبر: 990760