کدام دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی مقام کسب کرده‌اند‌

بررسی‌ها نشان می دهد در سال 2018، هجده دانشگاه کشور در رتبه بندی تایمز، 21 دانشگاه کشور در رتبه بندی لایدن، 13 دانشگاه کشور در رتبه‌بندی شانگهای و 5 دانشگاه کشور در رتبه بندی QS برتر شناخته شدند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، اگر فقط کمی به اخبار حوزه آموزشی ایران و جهان علاقه‌مند باشید،‌ حتما می دانید هر ساله نتایج رتبه بندی دانشگاه های جهان توسط موسسات مختلف اعلام می شود، طبیعتا شاخص های این دانشگاه ها با یکدیگر متفاوت هستند، برای برخی تعداد دانشجویان بین المللی مهم است، برای برخی استناد به ازای اعضای هیات علمی و برای برخی دیگر تعداد مقالات نمایه شده توسط اعضای هیات علمی هر دانشگاه.

در این میان دانشگاه های کشورمان طی چند سال اخیر رتبه های خوبی را در این نظام های رتبه بندی کسب کرده اند. تعداد دانشگاه های برتر ایران در نظام‌های رتبه‌بندی جهان در بازه زمانی 2013 تا 2018 به شرح زیر است:

18 دانشگاه ایران در رتبه بندی 2018 تایمز،‌برتر شدند

براساس نمودار فوق، می توان گفت طی سال 2013 در رتبه بندی تایمز، تنها دانشگاه صنعتی شریف توانست کسب مقام داشته باشد، این وضعیت در سال 2014 نیز تغییر نکرد اما در سال 2015، به دو دانشگاه و در سال 2016 نیز به 8 دانشگاه شامل دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران افزایش یافت. تعداد دانشگاه های کشور در رتبه بندی تایمز در سال 2017 به 13 دانشگاه و در سال 2018 ، به 18 دانشگاه افزایش پیدا کرد که این دانشگاه ها در جدول زیر آمده است:

در رتبه بندی لایدن،‌ از 5 دانشگاه به 21 دانشگاه رسیده‌ایم

بر اساس رتبه‌بندی لایدن، 5 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، تربیت مدرس، تهران و علوم پزشکی تهران در سال 2013 توانستند در این رتبه بندی مقام کسب کنند، در سال 2014 تعداد دانشگاه های کشورمان در این نظام رتبه بندی به 12 دانشگاه (امیرکبیر، تبریز، شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی)‌ رسید. تعداد این دانشگاه ها در سال 2013، به 13 دانشگاه رسید که شامل دانشگاه های صنعتی اصفهان، امیرکبیر، شریف، تبریز، علم و صنعت ایران، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی بود.

تعداد دانشگاه های کشور براساس رتبه بندی لایدن در سال 2016 به 14 دانشگاه افزایش یافت که این دانشگاه ها شامل دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی و اصفهان بود.

دانشگاه های دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، دانشگاه شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم تحقیقات تهران، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اصفهان، علوم پزشکی اصفهان ، گیلان و علوم پزشکی شیراز از جمله دانشگاه های برتر کشور طی سال 2017 در نظام رتبه بندی لایدن بودند. برای مشاهده دانشگاه های برتر کشور در رتبه بندی لایدن طی سال 2018 اینجا کلیک کنید.

در رتبه بندی شانگهای به 13 دانشگاه ارتقا یافته ایم

براساس رتبه بندی شانگهای، تنها دانشگاه تهران توانست در سال 2013 بین دانشگاه‌های کشور رتبه‌ بین 401 تا 500 را کسب کند. در سال 2015 نیز دانشگاه تهران و صنعتی شریف توانستند کسب مقام داشته باشند. در سال 2016 نیز تنها دو دانشگاه تهران و صنعتی امیرکبیر توانستند به ترتیب رتبه 301-400 و 401-500 را کسب کنند.

در سال 2017 نیز 8 دانشگاه کشور توانستند در نظام رتبه بندی شانگهای رتبه کسب کنند که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:

گفتنی است تعداد دانشگاه های کشور در رتبه بندی شانگهای طی سال 2018،‌ به 13 دانشگاه افزایش پیدا کرد که شامل دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربیت مدرس،‌ نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

5 دانشگاه کشور در رتبه بندی QS برتر شدند

در رتبه بندی QS طی سال 2014؛ دانشگاه صنعتی شریف بین 601 تا 650 و دانشگاه تهران در رتبه بین 651 تا 700 قرار گرفته اند. در این رتبه بندی طی سال 2017، 5 دانشگاه کشور توانستند کسب رتبه داشته باشند که در جدول زیر آمده است:

در رتبه بندی 2018 QS،‌ پنج دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشگاه تهران و دانشگاه‌های شهید بهشتی و دانشگاه شیراز هستند.

کد خبر: 991885