منابع آزمون سراسری 98 برای گروه آزمایشی هنر اعلام شد

فهرست بخشی از کتب منابع آزمون سراسری 1398 گروه آزمایشی هنر اعلام شده که این منابع در دو بخش و برای نظام (3-3-3-3) و نظام قدیم است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، فهرست بخشی از کتب منابع آزمون سراسری 1398 گروه آزمایشی هنر اعلام شد. منابع گروه آزمایشی هنر در دو بخش برای نظام (3-3-3-3) و نظام قدیم است و بخشی از سؤال های تخصصی این گروه آزمایشی، از کتاب های اعلام شده، طراحی می شود.

فهرست بخشی از کتب منابع آزمون سراسری 1398 گروه آزمایشی هنر (نظام 3-3-3-3)

به اطلاع داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1398 می رساند که بخشی از سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب‌های زیر طراحی خواهد شد:

مبانی هنرهای تجسمی (کد:210639)، طراحی1 (کد:210638)، طراحی2 (کد:211644)، آشـنایی با بنـاهای تـاریخی (کد:210628)، خط در گرافیک (کد:212621)، ترسیم فنی و نقشه کشی (کد:210626)، کارگاه نقاشی (کد:211648)، عکاسی1 (210644)، عکاسی2 (کد: 211618) طراحی اندام و لباس (کد:8/494)، کارگاه طراحی نقوش سنتی1 (کد:77/359)، ‌حجم سازی1 (کد:212638)، آشنایی با صنایع دستی ایران1 (کد:30/359) ، مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی (کد:210659)، شناخت سازهای ارکستر سمفونیک1 (سازهای زهی ارشه ای)(کد:210660)، شناخت سازهای ارکستر سمفونیک2 (سازهای بادی و ضربی)(کد:211664) سازشناسی ایرانی(کد:210658) شناخت مواد و مصالح (کد: 210627)، کاربرد رایانه در نقشه کشی (کد: 212664)، حجم شناسی و ماکت شناسی (کد: 212627)، پایه و اصول صفحه آرایی (کد:212620)، مبانی تصویرسازی (کد: 212619)، اصول و مبانی طراحی صحنه (کد:211624)، اصول و مبانی ماسک و گریم (کد: 212625).

فهرست بخشی از کتب منابع آزمون سراسری 1398 گروه آزمایشی هنر (نظام قدیم)

به اطلاع داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1398 می رساند که بخشی از سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های زیر طراحی می شود:

کارگاه هنر1 (کد: 594)، کارگاه هنر2 (کد: 1/594)، سیر هنر در تاریخ 1 (کد:3/594)، سیر هنر در تاریخ 2 (کد:8/594)، انسان، فضا، طراحی (کد: 7/594)، آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران (کد:6/594)، مبانی هنرهای تجسمی (کد:21/358)، طراحی1 (کد:92/359)، طراحی2 (کد:9/489)، آشـنایی با بنـاهای تـاریخی (کد:6/492)، خط در گرافیک (کد:6/491)، ترسیم فنی و نقشه کشی (کد: 78/359)، کارگاه نقاشی (کد:3/496)، عکاسی1 (کد:15/358 و 6/497)، طراحی اندام و لباس (کد:8/494)، کارگاه طراحی نقوش سنتی (کد:77/359)، ‌حجم سازی1 (کد:3/450)، آشنایی با صنایع دستی ایران1 (کد:30/359) و مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی (کد:331).

انتهای پیام/

کد خبر: 993384