رایگان شدن بخشی از خدمات درمانی دانشجویان علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران در جلسه هیئت رئیسه طرح رایگان شدن فرانشیز خدمات درمانی دانشجویان غیرشهریه پرداز این دانشگاه را تصویب کرد.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرح رایگان کردن فرانشیز خدمات درمانی دانشجویان غیرشهریه پرداز در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت هیئت رئیسه در مورد دانشجویان دانشگاه که اکثراً فاقد بیمه تکمیلی هستند موافقت کرد تا دانشجویان غیر شهریه پرداز نیازمند به دریافت خدمات درمانی بتوانند به صورت رایگان از خدمات بیمارستان ها و مراکز درمانی تابعه دانشگاه استفاده کنند.

دانشجویانی که مایل به دریافت این خدمات هستند می توانند با مراجعه به مرکز بهداشت و درمان دانشجویان و ارائه کارت دانشجویی، معرفی نامه به مراکز بیمارستانی دریافت کنند.

انتهای پیام/

کد خبر: 996287