در افق ۱۴۰۰  با کمبود ۱۱۶ هزارنیروی انسانی مواجه می شویم

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در افق ۱۴۰۰ با تنگنای نیروی انسانی و طبق آمار آموزش و پرورش با کمبود ۱۱۶ هزار نیروی انسانی روبرو می‌شویم. باید سیاست گذاری ها بر اساس شرایط موجود انجام شود.

به گزارش ایسکانیوز، عباس عباسپور مدیرگروه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «اقتصاد آموزش و پرورش» روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت در پاسخ به اینکه چرا آموزش و پرورش فقیر است، گفت: شاید جواب این سوال را در جهت گیری راهبردی نسبت به آموزش و پرورش بتوان جست و جو کرد. باید تلاش کنیم از آموزش و پرورش به معنای عام و مدارس به معنای خاص درک درستی داشته باشیم. ببینیم آموزش و پرورش چه خدماتی ارائه می‌دهد و چه خروجی دارد.

مدیرگروه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه علل بسیاری از چالش های جامعه را باید در آموزش و پرورش جستجو کنیم، بیان کرد: علت وضعیت کنونی آموزش و پرورش نیز به مدیریت منابع بازمی‌گردد. نیاز داریم بر مبنای یک نگاه تطبیقی، وضعیت خودمان را محک زده و وضعیت آموزش و پرورش را به لحاظ متغیرهای اقتصادی بسنجیم.

عباسپور افزود: آموزش و پرورش عمومی به استناد قانون، رایگان بوده و نمی توان آن را کالامحور درنظرگرفت و یا زمینه بهره مندی طبقاتی برای آن فراهم شود. در کشورهای توسعه یافته نیز افزون بر ۹۰درصد تامین منابع مالی مدارس از سوی دولت ها انجام می‌شود. اگر آموزش و پرورش، حق عمومی است باید طوری تمهید شود که آموزش و پرورش در عمل تضعیف نشود.

وی با تاکید بر اینکه باید در محاسبه جبران خدمات معلمان به عنوان سرمایه اصلی آموزش و پرورش مدل منطقی داشته باشیم، اظهار کرد: حقوق و دستمزد باید مکفی باشد. حقوق معلمان زیر خط فقر است. حقوق معلمان باید منصفانه نیز باشد. چطور دریافتی معلمان در دو سطح متفاوت یکسان است.

مدیرگروه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه باید شایستگان اجتماع را ترغیب کنیم که اولویت اصلی شان برای ورود به شغل، آموزش و پرورش و معلمی باشد، گفت: باید شواهدی داشته باشیم که نشان دهد دریافتی معلمان آنها را بی نیاز از شغل دوم کند.

عباسپور افزود: باید رویکردمان را نسبت به تامین منابع مالی آموزش و پرورش تغییر دهیم و نگاه مطلوبیت مدار و برنامه ای را کنار گذاشته و نگاه راهبردی مدنظر قرار بگیرد. در رویکرد راهبردی، توزیع منابع متوازن نیست و اینگونه نیست که بگوییم قانون مدیریت خدمات کشوری توزیع برابر به دستگاه‌ها بدهد. آموزش و پرورش نیازمند توزیع نامتوازن است به طوری که اگر ۱۰ واحد سرمایه گذاری کردیم ۳۰ واحد پیامد مثبت دریافت کنیم.

وی درباره علت عدم اجرای این سیاست ها در آموزش و پرورش گفت: امروز چابکی لازم را در حوزه طرح ریزی، اجرا و پیاده سازی در آموزش و پرورش به طور هماهنگ و موزون به دست نیاورده ایم. سالیان متمادی روی سندتحول کار کرده ایم اما امروز روی شیوه ها و رویه هایی که بتواند زیرنظام ها را عملیاتی کند اتفاق نظر نداریم. سندی را تولید کرده ایم که اگر بخواهیم عملیاتی کنیم به لحاظ ساختاری، محتوایی و فرایندی با چالش هایی روبرو می شویم.

وی با اشاره به سیاستی مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی نیروی انسانی، دوبرابر کردن حقوق آنها و سه برابر کردن بهره وری گفت: امروز از ظرفیت های فناوری و محیط سایبری باید حداعلای بهره وری را داشته باشیم. چقدر از بسترهای الکترونیک در فعالیت های آموزش و پرورش می‌توانیم به درستی استفاده می کنیم؟

وی ادامه داد: با جمعیت ۱۴ میلیونی دانش آموزی مواجهیم و در افق ۱۴۰۰ با تنگنای نیروی انسانی و طبق آمار آموزش و پرورش با کمبود ۱۱۶ هزار نیروی انسانی روبرو می‌شویم. باید سیاست گذاری ها بر اساس شرایط موجود انجام شود.

مهر

انتهای پیام/

کد خبر: 997268