معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان مشخص شد

با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، معاون علوم پزشکی استان گیلان منصوب شد.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، دکترشادی دهقان زاده، استادیار و عضو هیات علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حکم دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به عنوان معاون علوم پزشکی این استان منصوب شد.

این عضو هیأت علمی واحد رشت دارای مدرک دکتری تخصصی پرستاری است که عضویت کارگروه صلاحیت علمی دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان در گروه علوم پزشکی، عضویت شورای پژوهشی علوم پزشکی، مسئول اعتباربخشی و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی م ریاست مجتمع پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را در کارنامه اجرایی خود دارد.

دکتر دهقانزاده دارای شش طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه، چهار تألیف و ترجمه کتاب، 15 مقاله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و ISI و 21 مقاله ارایه شده در کنگره­ ها و همایش ­های ملی و بین ­المللی است.

کد خبر: 998576