سمینار علمی ایدز در واحد یاسوج برگزار شد

اولین سمینار ایدز به منظور افزایش آگاهی در رابطه با بیماری ایدز و راههای پیشگیری از آن تحت نظارت کارگروه استراتژیک ایدز استان برگزار شد.

به گزارش ایسکانیوز از واحد یاشوج، اکوان پایمرد رئیس گروه پرستاری واحد یاسوج در این باره گفت: ایدز تأثیر بسیار زیادی بر روی جوامع داشته ‌است و به عنوان یک بیماری تاثیرات اقتصادی قابل توجهی داشته وتصورهای نادرستی که این بیماری در جامعه دارد از لحاظ روحی و روانی نیز بروی بیماران وخانوادها تاثیر به سزایی داشته است.

وی گفت: سمینار ایدز به منظور آگاهی بخشی جامعه و دانشجویان و راههای پیشگیری از آن توسط گروه پرستاری و انجمن علمی پرستاری در واحد یاسوج برگزار شده است

کد خبر: 999186