۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۵
کد خبر: 1042367

زاینده رود روز و شب ندارد، در همه حال نگین زیبایی است که در مرکز اصفهان می درخشد و زیبایی شهر را دوچندان می کند و وقتی شب هایش با نور بر انعکاس آب و تارک پل های خواجو وسی سه پل همراه است حال و هوای خاص زنده ای را ایجاد می کند، که برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت مردم خسته از کار روز فضای خاطر انگیر و مناسب است.