۱ نتیجه برای جستجوی شما.
  • پیشنهاد ونگر به قلعه‌نویی: به اصول پایبند باش!

    پیشنهاد ونگر به قلعه‌نویی: به اصول پایبند باش!

    سرمربی پیشین آرسنال انگلیس در وبینار امروز توصیه ای جالب به امیر قلعه نویی کرد.

    ... با حضور آرسن ونگر قدردانی کرده و از مربی صاحب نام فرانسوی پرسید: شما ۲۲ سال در باشگاه آرسنال فعالیت و تلاش کردید همچنین روش... استفاده می کنید؟ آرسن ونگر در پاسخ به پرسش قلعه نویی گفت: هر مربی با توجه به باورها، دانش و تحصیلات همچنین فلسفه کاری...