۱ نتیجه برای جستجوی شما.
  • دعوای صهیونیست‌ها با مسلمانان تاریخی است

    در دوره ترنج مطرح شد:

    دعوای صهیونیست‌ها با مسلمانان تاریخی است

    کارشناس رسانه‌های اجتماعی با بیان این که پیشینه جریان معارض انقلاب بر اساس مستندات به رژیم صهیونیستی برمی‌گردد، گفت: دعوای صهیونیست‌ها با مسلمانان تاریخی است و به غصب فلسطین خلاصه نمی‌شود. یهود همیشه با اسلام دشمنی داشت از ترور پیامبر گرفته تا واقعه عاشورا همه به یهود بازمی‌گردد.

    ... پویان حسین‌پور پژوهشگر و کارشناس رسانه‌های اجتماعی ۲۶ شهریورماه به صورت مجازی برگزار شد. حسین‌پور موضوع سخنرانی خود... لیبرالیستی در فرانسه و دیگری انقلاب مارکسیستی شوروی. این دو انقلاب بلوک شرق و غرب را شکل دادند. حسین‌پور با بیان...