۱ نتیجه برای جستجوی شما.
  • واکنش نوری به پیشنهاد استقلال: تماس‌ گرفتند!

    واکنش نوری به پیشنهاد استقلال: تماس‌ گرفتند!

    الکساندر نوری مربی ایرانی-آلمانی پیشین وردرمن و اینگولشتات می‌گوید تماس‌هایی از سوی باشگاه استقلال با او گرفته شده است.

    ....» او که در هرتا دستیار کلینزمن بود، درباره رابطه اش با او توضیح می‌دهد: «من و کلینزمن هنوز در تماس هستیم. این برای من خیلی... ارزشمند است. رابطه ما نه فقط کاری و حرفه‌ای، بلکه خیلی دوستانه است. اگر دوباره فرصت شود، هرگز دستیاری کلینزمن را رد نمی‌کنم...