آر اف فرکشنال

دانشنامه اصطلا حات علمی (10)

جوانسازی پوست با آر اف فرکشنال

یکی از راههای جوانسازی پوست استفاده از آر اف فرکشنال است که در این تکنیک دیگر از امواج مضر نوری استفاده نشده و امواج آر اف  جایگزین آن خواهد شد در انجام آر اف فرکشنال اپیدرم پوست آسیبی نخواهد دید.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار