آزمایشگاه‌ها

حمایت از استقرار سامانه مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی از استقرار سامانه مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌ها حمایت می کند.

میرزاده خبر داد: راه اندازی شبکه یکپارچه برترین آزمایشگاهها و کارگاههای در سراسر کشور

نهمین جلسه هیات امنای استان مرکزی از سلسله اجلاس هیات های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، به ریاست دکتر میرزاده و با حضور اعضا در سازمان مرکزی برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار