آزمون صلاحیت‌های بالینی

هفدهمین دوره آزمون صلاحیت‌های بالینی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از برگزاری موفق هفدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی(OSCE) در این واحد دانشگاهی خبر داد.

 پنجمین دوره آزمون صلاحیت های بالینی (OSCE) در واحد پزشکی تهران برگزارمی‌شود

 رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم آزاد اسلامی واحد تهران از برگزاری پنجمین آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی (OSCE) در تاریخ پنجشنبه 21 بهمن ماه سال 95 خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار