آسیب های ناشی از سیل

وزیر آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی می رود

وزیر آموزش و پرورش پیرامون ارائه گزارش درباره آسیب های ناشی از سیل به مجلس شورای اسلامی می رود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار