آموزش بازیگری

عمو پورنگ بازیگری آموزش می دهد

عمو پورنگ به عنوان مدرس بازیگری کودک به آکادمی شگفت انگیزان پیوست.

حسن معجونی:هیچ کدام از اجراهای ما تابع استاندارد نیست/سبک های مختلف تئاتری نباید وارد ایران شود

معجونی می گوید: اساتید من فکر کردند اگربه من آموزش بدهند من از آنها جلوتر می روم! جوان های امروز اگر از من جلو نیفتند قطعا احمق هستند، باید جلو بیفتند. بعد خوب است که در شرایط مساوی بازی کنیم. بدم نمی آید با یک جوان دوئل کنم اما اگر اطلاعات را قبضه نکنم و از دوئل سربلند بیرون آمدم حال خوبی خواهم داشت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار