آک پارتی

پیامدهای داخلی و خارجی پیروزی آک پارتی در ترکیه

رقابت اصلی در انتخابات ترکیه میان همان چهار حزب دور قبلی بود؛ اما نتایج انتخابات مذکور مشخص ساخت که حزب عدالت و توسعه پس از وقفه‌ای کوتاه مجدداً به‌تنهایی قادر است همچون سال‌های گذشته زمام امور کشور را در دست بگیرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار