ابلاغ شناورشدن ساعت کار ادارات

ابلاغ شناورشدن ساعت کار ادارات تا ساعتی دیگر

استاندار تهران در خصوص شناور شدن ساعات کاری ادارات دولتی توضیحاتی داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار