اتاق دربسته

رسیدگی به جرائم اقتصادی در اتاق های دربسته اثر اجتماعی ندارد

 دادستان کل کشور با تشکر از عملکرد موثر رسانه ملی در پوشش اخبار مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به آن گفت: پخش این دادگاه‌ها در کاهش جرائم موثر است و رسانه ملی در این مدت خوب و اثرگذار کار کرده است.

دلزدگی از زندگی روزمره شهرنشینی در رمانی از اُستر

برای اولین بار در قطع جیبی کتابی از پل استر با نام "اتاق دربسته" با ترجمه شهرزاد لولاچی توسط انتشارات افق راهی بازار نشر شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار