اتش سوزی مدرسه دخترانه

هنوز تفاضل دیه دختران متوفی شین‌آبادی پرداخت نشده است

وکیل‌مدافع اولیای‌دم دو دختر متوفی در حادثه شین آباد، از پیگیری هایش برای پرداخت تفاضل دیه به اولیای دم این دو دختر خبر داد و گفت: دولت به تعهد خود در این زمینه عمل نکرده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار