احمد رضا مهدی پور

نیکوکاری را  شاه عباس به من آموخت /احمدرضا همیشه زنده است

یادش که می افتد آه بلندی می کشد و زل می زند به عکسی که سال هاست روی رف قدیمی خانه جا خوش کرده است همه این را می دانند که از 24 سال پیش شیارهای عمیق  صورت پیرمرد عمیق تر شده و سکوتش وسعت بیشتری گرفته از همان روزی که خبر آوردند در جاده سفنجان به مارون تصادف کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار