اداره فضای سبز منطقه ۱۳

پویایی فعالیت های منطقه 13 در روزهای کرونایی تهران :

ارائه خدمات تخصصی برای نگهداشت فضای سبز

فعالیت های حیطه فضای سبز منطقه 13 با رعایت کامل مسایل بهداشتی ویژه پرسنل و کارگران و همچنین ضدعفونی مرتب و روزانه اماکن و وسایل ادامه دارد و خدمات تخصصی برای نگهداشت فضای سبز ارائه می شود.

اجرای طرح کاشت نهال رایگان در باغچه منزل شهروندان

با توجه به آغاز فصل درختکاری، اداره فضای سبز منطقه ۱۳ در راستای طرح فراگیر کاشت نهال، اقدام به کاشت رایگان نهال درختان مثمر و غیر مثمر در باغچه منازل شهروندان منطقه می‌کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار