اداره کل زندان‌های استان تهران

مدیرجدید مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ منصوب شد

در حکمی از سوی مدیر کل زندان‌های استان تهران، چهارمحالی به عنوان مدیر جدید مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ منصوب شد.

دبیر کل اتحادیه جهانی آشوریان: اقلیت ها در ایران نیاز به قیم بیگانه ندارند

نماینده اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی و دبیر کل اتحادیه جهانی آشوریان گفت: اقلیت ها در ایران نیاز به قیم بیگانه ندارند چون اصل حقوق بشر در این مرز و بوم رعایت می شود.

متادون درمانی در ترک اعتیاد زندانیان معتاد موثر است

مدیر مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ گفت: تجربه نشان داده است که متادون درمانی نقش بسزایی را در ترک اعتیاد دارد زیرا با اجرای این طرح و به مرور زمان میزان مواد مصرفی کاهش می یابد تا این که در مرحله آخر وابستگی فرد به مواد مخدر به طور کامل از بین می‌رود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار