ارتقای پست

افزایش حق بیمه چگونه محاسبه می شود؟

طبق قانون کار و تامین‌اجتماعی، حقوق کارگر، مبنا و ملاک پرداخت حق‌بیمه به‌شمار می‌رود و کارفرما موظف است حق‌بیمه فرد را متناسب با حقوق واقعی وی پرداخت کند، در غیر این صورت، خلاف قانون عمل کرده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار