استاد مشاور

آیین نامه جدید استاد مشاور به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد

آیین نامه جدید استاد مشاور برای اجرا از مهرماه سال ۹۸ به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد.

طرح استاد مشاور در واحد علوم و تحقیقات آغاز شد

دکتر دانشفرد با اشاره به تحصیل بیش از 5 هزار نفر از اعضای ستاد شاهد و ایثارگر در واحد علوم و تحقیقات، تصریح کرد: براین اساس، طرح استاد مشاور برای ارائه مساعدت های فرهنگی، پزشکی و آموزشی به دانشجویان عضو این ستاد در این واحد دانشگاهی اجرا می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار