استانداردهای FATF

لوایح FATF به سرنوشت تلخ برجام دچار نشود

با توجه به اینکه پیوستن به CFT و کنوانسیون پالرمو برای مردم ایجاد مشکل می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح FATF تجربه برجام را درنظر بگیرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار