اسلام کرمی

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل در مجله مطالعات شهری چاپ شد

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در مجله علمی – پژوهشی مطالعات شهری دانشگاه کردستان مورد پذیرش قرار گرفت.

پذیرش مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در مجله علمی پژوهشی مطالعات شهری

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با عنوان « بررسی تأثیر اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی بر پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی مسکن مهر » در مجله علمی پژوهشی مطالعات شهری دانشگاه کردستان مورد پذیرش قرار گرفت.

چاپ مقاله عضو هیات علمی واحد اردبیل در مجله علمی و پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر اجتماع‌پذیری بوستان‌های محلّه‌ای» در مجله علمی و پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی به چاپ رسید.

«شریعت - شهر اسلامی»  منتشر شد

کتاب «شریعت - شهر اسلامی» تالیف دکتر اسلام کرمی  توسط سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (با همکاری پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی) منتشر شد.

انتشار کتاب « شریعت- شهر اسلامی » از سوی عضو هیات علمی واحد اردبیل

کتاب « شریعت - شهر اسلامی » تالیف عضو هیات علمی واحد اردبیل از سوی انتشارات پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

اقدام جالب عضو هیات علمی واحد اردبیل برای کمک به امور خیریه

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در یک اقدام جالب از دانشجویان خود خواست به صورت اختیاری هزینه شیت های تحویل پروژه را به موسسه خیریه مهرجویان اهدا کنند.

کتاب عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل منتشر شد

کتاب اصول اجتماعی ساخت شهر و معماری در اسلام، رویکردی اجتماعی در تحلیل معماری و شهرسازی اسلامی به قلم دکتر اسلام کرمی؛ معمار و شهرساز و عضو هیات علمی واحد اردبیل منتشر شد.

کتاب عضو هیات علمی واحد اردبیل منتشر شد

کتاب اصول اجتماعی ساخت شهر و معماری در اسلام، رویکردی اجتماعی در تحلیل معماری و شهرسازی اسلامی به قلم دکتر اسلام کرمی؛ معمار و شهرساز و عضو هیات علمی واحد اردبیل منتشر شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار