اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه پیام نور خبر داد:

رسیدگی به تمام تقاضاهای ماموریت به تحصیل اعضای هیئت علمی پیمانی

دبیر هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور از رسیدگی به تمام تقاضاهای ماموریت به تحصیل اعضای هیئت علمی پیمانی خبر داد.

یک مقام مسئول خبر داد؛

تایید ۴۴ پرونده اعضای هیات علمی پیمانی مشروط دانشگاه پیام نور

دبیر هیات اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه پیام نور گفت: هیات مرکزی جذب وزارت علوم از مجموع ۵۲ پرونده اساتید پیمانی مشروط، ۴۴ پرونده را تایید کرد.

همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه و به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری؛

نشست علمی و هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور برگزار شد

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور،همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه، نشست علمی و هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور را با همکاری بخش الهیات و معارف و گروه روانشناسی و جامعه شناسی دانشگاه پیام نور به صورت ویدئوکنفرانس و با مشارکت روسای استانی، دبیران هم اندیشی و دفاتر نهاد سراسر کشور برگزار کرد.

تلاش دانشگاه پیام‌نور برای حل مشکل اعضای هیات علمی پیمانی مشروط

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نورگفت: این دانشگاه با تشکیل کارگروهی بر حسب نظر هیات رئیسه در حوزه معاونت آموزشی، وضعیت پرونده اعضای هیات علمی پیمانی مشروط را هر هفته بررسی می‌کند و تاکنون تعداد قابل توجهی از این افراد برای مصاحبه و بررسی پرونده علمی دعوت شده اند.

تشریح وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه پیام نور، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی این دانشگاه را در سال ۹۴ و اوایل سال جاری تشریح کرد.

سرپرست دانشگاه پیام نور: رسیدگی به وضعیت اعضای هیات علمی در اولویت است

سرپرست دانشگاه پیام نور با اشاره به وضعیت پرونده های جذب اعضای هیات علمی دانشگاه گفت: سازماندهی وضعیت اعضای هیات علمی و تسریع رسیدگی به پرونده اعضا از دیگر اولویت های مهم این دانشگاه است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار