افرادی که کارت ملی ندارند

تکلیف افرادی که شناسنامه و کارت ملی ندارند برای سفر به اربعین چیست؟

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: اگر فردی هیچگونه کارت ملی اعم از کارت قدیم یا کارت ملی هوشمند نداشته باشد و قصد سفر به عتبات عالیات برای اربعین را داشته باشد، می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند تا برای او گواهی مربوطه صادر شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار