افغانی

  • احتمال افزایش متقاضیان شناسنامه درتهران به۶۵۰۰۰ نفر

    احتمال افزایش متقاضیان شناسنامه درتهران به۶۵۰۰۰ نفر

    مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با اشاره به اینکه برخی نسبت به طولانی شدن فرایند اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با غیرایرانی اعتراض می کنند، گفت: به دلیل تقاضاهای بالا، کار زمانبر شده است. فقط در تهران در چند روز اول ۱۸ هزار خانوار تقاضا داده اند. شاید بین ۶۰ تا ۶۵ هزار نفر فقط در تهران طی چندماهه آینده متقاضی صدور شناسنامه داشته باشیم.