اقتصاد دان

رئیس بنیاد سبک زندگی ایرانی اسلامی:

نخبه‌ای که ایده ندارد هیچ تأثیر بر روی جامعه خود نخواهد داشت

رئیس بنیاد سبک زندگی ایرانی اسلامی گفت: استاد، دکتر و نخبه‌ای که ایده ندارد هیچ تأثیر بر روی جامعه خود نخواهد داشت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار