انتشار عزل مدیر بیمارستان در فضای مجازی

توضیح وزارت بهداشت درباره یک خبر

مدیرعامل بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه عزل دکتر حسین امیری مدیر (معاون توسعه) بیمارستان امام خمینی(ره) توضیحاتی ارائه کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار