انجامنا

تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهید بهشتی با دانشگاه کشور چاد

هیاتی از دانشگاه «انجامنا کشور چاد» از دانشگاه شهید بهشتی بازدید کرد و تفاهم نامه همکاری بین این دو دانشگاه امضا شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار