انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

در راستای گسترش زبان فارسی صورت گرفت؛

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه پیام نور و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دانشگاه پیام نور و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی منعقد شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار