انجمن نجوم آمریکا

کشف اولین سیاره قابل سکونت در فضا

دانشمندان طی ماموریت «TESS» اولین سیاره قابل سکونت را کشف کردند که به اندازه زمین است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار