انون‌های بسیج اساتید دانشگاه ازاداسلامی

در اجلاس مسئولین کانون‌های بسیج اساتید:

کانون‌های بسیج اساتید در جنگ اقتصادی به رسالت خود عمل کنند

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امروز رهبر انقلاب و مسئولان برای شناسایی و حل مسائل جامعه و دانشگاه امیدشان به جنبش استادی است و روی کانون های بسیج اساتید حساب باز کرده اند ومسئولان کانون ها باید برای دهه پنجم انقلاب و تحقق این مهم از نظر به سمت عمل حرکت کنند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار