اهداف بالینی

یک روش انتقالی برای وزیکول های خارج سلولی غنی از میکروRNA

روشی برای تولید انبوه وزیکول های خارج سلولی غنی از میکروRNAهای خاص، به منظور استفاده در طب بازساختی، به وسیله محققین انستیتو « ویک فارست » ایجاد شده است که فرایند تولید استانداردی را برای کاربرد بالینی و درمانی این وزیکول ها ارائه می دهد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار