ایکتیوسور

شبیه‌سازی کامپیوتری تکامل ماهیان خزنده‌

دانشمندان دانشگاه بریستول با شبیه‌سازی حرکت ماهی‌ خزنده‌سان به درک بیشتر بوم شناسی این گونه کمک شایانی کردند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار