بابک عشرتی

رئیس اداره بیماری های منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت:

روند آلودگی به شپش در کشور رو به افزایش است

رئیس اداره بیماری های منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: روند آلودگی به شپش در کشور رو به افزایش است و تقویت آگاهی عمومی برای توقف این روند ضرورت دارد.

واکنش وزارت بهداشت به اخبار شپش درمدارس/جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد

رئیس اداره بیماری‌های منتقله ازآب وغذای وزارت بهداشت گفت: ابتلای دانش آموزان به شپش در کشور مساله جدیدی نیست و هر سال از استان‌ها در این باره گزارش می‌رسدجای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار