بافت نخاعی

روشی جدید برای درمان آسیب نخاعی در مطالعات پیش بالینی

محققان در این مطالعه از سه روش درمانی بطور همزمان استفاده کردند. در مطالعات گذشته هر یک از این سه درمان بصورت جداگانه برای ترمیم بافت نخاعی آسیب دیده بررسی شده بود ولی تا به حال ترکیب این سه روش با یکدیگر بررسی نشده بود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار