باند جعل مدرک دانشگاهی

شناسایی باند بزرگ جعل مدارک دانشگاهی توسط حراست دانشگاه آزاد اسلامی

یک باند بزرگ جعل مدارک دانشگاهی که در سطح کشور فعالیت داشت، با تلاش مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی و مراجع امنیتی و قضائی کشف و متلاشی شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار