باکتری های شکارچی

تبدیل دی اکسیدکربن به مواد شیمیایی مفید توسط باکتری های شکارچی

امروزه دانشمندان توانایی دستکاری و تسخیر بسیاری از مواد موجود در طبیعت و حتی باکتری ها را برای تبدیل آنها به ابزاری برای بهبود نحوه زندگی بشر به دست آورده اند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار