بحران های زیست محیطی

محیط زیست، تضاد با توسعه شهری ؛ بلی یا خیر!

محیط زیست و توسعه شهری واژه هایی است که بارها در تقابل و تضاد با هم به گوش رسیده است. اما آیا هنوز باید بر این باور بود که این دو، رو در روی هم قرار دارند؟!

در گذشته به قوانین حفاظت از محیط زیست بی توجهی شده است

عضو فراکسیون حفاظت از محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: در سال های گذشته به قوانین حفاظت از محیط زیست بی توجهی شده و همین موضوع سبب شده تا امروز کشور با مشکلات و بحران های زیستی زیادی مواجه شود.

راه‌چاره دولت برای بحران آب /بحران ۱۵ ساله آب در یک دوره قابل حل نیست

بحران دیرینه آب در ایران دولت را وادار به ارائه راه‌کارهایی کرده، به‌گونه‌ای که آب هم در برنامه ششم توسعه و هم در لایحه بودجه ۱۳۹۶ مورد توجه جدی دولت قرار گرفته است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار