برادرکشی

برادر کشی پای بساط مواد مخدر

پسر جوان که برادرش را پای بساط مواد مخدر به قتل رسانده بود، به جنایت اعتراف کرد.

قاتل روانی اعتراف کرد: به من دستور دادند برادرم را بکشم؛ بعد از قتل بستنی خوردم و بعد از استراحت تریاک کشیدم!

مرد 41 ساله که در جنایتی خونین برادرش را به قتل رسانده است به بازپرس جنایی گفت: «به‌من دستور داده شده بود برادرم را بکشم.»

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار