برزگرزاده

بوشهر؛ شهری که نوروز را بدون شهردار گذراند

خبری از صدور حکم شهردار نیست!

عضو شورای شهر بوشهر در رابطه با زمان صدور حکم شهردار گفت: هنوز هیچ خبری از صدور حکم شهردار نیست!

اختصاصی ایسکانیوز؛

گره کور در انتخاب شهردار بوشهر

پس از برگزاری نشست‌هاى متعدد در شورای شهر بوشهر برای انتخاب شهردار و به نتیجه نرسیدن آنها به گفته رئیس شورای شهر بوشهر قرار است یک شنبه هفته جاری رای گیری برای انتخاب شهردار انجام و یک نفر به عنوان شهردار بوشهر انتخاب شود؛ حال باید دید با کش و قوس های فراوان آیا گره کور در انتخاب شهردار بوشهر باز خواهد شد یا خیر.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار