برنامه‌های کاربردی

راهکارهایی برای مقابله با خرابکارهای پنهان

برنامه‌ای که از فعالیت رایانه شما جاسوسی می‌کند، یکی از خطرناک‌ترین اشکال بدافزار است. شخص هنگام ورود این مخرب متوجه حذف شدن فایل‌های خود نخواهد شد. آن‌ها بی صدا روی سیستم شما پنهان می‌شوند و تمام فعالیت های شما را مشاهده و ضبط می کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار