بیانیه وین2

امیر عبداللهیان: نشست معارضان سوری در ریاض مغایر بیانیه وین ۲ است

معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ، برگزاری نشست معارضان سوری در ریاض را مغایر بیانیه وین ۲ دانست و گفت: اقدامات خارج از این بیانیه مورد تایید تهران نیست .

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار