تحریک احساسات قومی

تذکرکتبی 20 نماینده به سه وزیر درباره آتش سوزی در پاسارگاد

 عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی20 نماینده به 3 وزیر درباره آتش سوزی در پاسارگاد و حفظ منابع طبیعی را قرائت کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار