تعقیب معلم

تعقیب قضایی معلم پایه ششم که دانش آموزش را کتک زد

معلم پایه ششم مدرسه ای در مشهد که دانش آموزش را به شدت مجروح کرده بود تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار